<

Objavljena konačna rang lista kandidata sa prijemnog ispita XI generacije polaznika Pravosudne akademije

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

U skladu sa članom 26. Zakona o Pravosudnoj akademiji,  članом 41. Statuta Pravosudne akademije i članом 17. Pravilnika o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita, upisuje se 47 polaznika početne obuke jedanaeste generacije..

Konačna rang lista kandidata sa prijemnog ispita za XI generaciju polaznika Pravosudne akademije
Konačna rang lista kandidata sa prijemnog ispita za XI generaciju polaznika Pravosudne akademije

Konačna rang lista kandidata za upis jedanaeste generacije polaznika Pravosudne akademije

 Lista je objavljena dana 15. aprila, 2021. godine u 15:00 sati

<