<

Rang lista kandidata na osnovu završne ocene

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac

Na osnovu Člana 41. Statuta Pravosudne akademije i Člana 17. Pravilnika o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita objavljujemo rang listu kandidata na osnovu završne ocene.

 Rezultati su objavljeni dana 18. marta, 2021. godine u 14:55 sati

 

<