<

Ukupni rezultati prijemnog ispita za XI generaciju polaznika Pravosudne akademije

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac

Na osnovu Člana 41. Statuta Pravosudne akademije i Člana 17. Pravilnika o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita objavljujemo UКUPNE rezultate sa prijemnog ispita, kandidata za upis jedanaeste generacije polaznika početne obuke.

Ukupni rezultati sa prijemnog ispita

Rezultati su objavljeni dana 18. marta 2021. godine u 16:20 sati

 

<