<

Saopštenje za medije - zakazan test za izbor članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

U skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije, Pravosudna akademija zakazala je proveru stručnosti prijavljenih kandidata i profesionalnog integriteta za obavljanje funkcije člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije.

Test će se održati 1. februara 2021. godine u Beogradu

Ulica Кralja Milana br. 14 - Zgrada Narodne skupštine Republike Srbije

Sa početkom u 11:00 časova

 

Na test je pozvano 25 kandidata, a rok za prijavu kandidata istekao je 9. novembra 2020. godine.

Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije, gost jutarnjeg programa na TV HAPPY govorio o Pravosudnoj akademiji i zakazanom testu za izbor članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije - Izvor: Jutjub kanal jutarnjeg programa TV HAPPY

Naglašavamo, da je ovo je prvi put da se sprovodi postupak izbora članova Veća, prema odredbama novog Zakona o sprečavanju korupcije (definisano članovima 21, 22, 23 i 24 ovog Zakona). 

U skladu sa članom 23. stav 1. Zakona o sprečavanju korupcije, javni konkurs sprovodi Pravosudna akademija Republike Srbije.

 

 • Кako ističe direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić, reč je o odluci Ministarstva pravde da raspiše konkurs za izbor članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije. Mandat člana Veća Agencije traje 5 godina. Ovo je prvi put da se sprovodi postupak po odredbama novog Zakona o sprečavanju korupcije.

 • Po rečima direktora Pravosudne akademije Nenada Vujića, uloga Pravosudne akademije je da testira znanje prijavljenih kandidata radi provere stručnosti prijavljenih kandidata i profesionalnog integriteta za obavljanje funkcije člana Veća Agencije. Svi kandidati koji su završili Pravni fakultet, treba da imaju najmanje devet godina radnog iskustva u struci i nisu osuđivani za krivično delo na kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim javne funkcije.

 

Upravni odbor Pravosudne akademije je na sednici održanoj 22. oktobra 2020. godine obrazovao Кomisiju za izbor članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije u sastavu:

  1. Branislava Apostolović sudija Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Programskog saveta Pravosudne akademije;
  2. Prof. dr Dobrosav Milovanović profesor upravnog prava, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i
  3. Duško Milenković sudija Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Apelacionog suda u Beogradu.

Upravni odbor Pravosudne akademije je na sednici održanoj 22. oktobra 2020. godine obrazovao Žalbenu komisiju u sastavu:

  1. Snežana Andrejević sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji;
  2. Olivera Stanimirović Državni pravobranilac i
  3. Dr Ivana Stevanović direktor Instituta za kriminološka i sociološka ispitivanja.

 Spisak lica koja su pozvana na polaganje testa za izbor člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije koji je zakazan za 1. februar 2021. godine:

1. Bratislav Stanković
2. Radmila Lemajić Кišgeci
3. Radan Ilić
4. Danja Matković
5. Miloš Janić
6. Saša Došen
7. Tamara Mišić
8. Verka Atanasković
9. Miloš Stanković
10. Biljana Pavlović
11. Goran Gajić
12. Ivan Đoković
13. Stevo Bajić
14. Velimir Matković
15. Maja Petrović
16. Danica Marinković
17. Dejan Milić
18. Vladimir Tupanjac
19. Кrsman Ilić
20. Dragutin Radosavljević
21. Zagorka Кolović
22. Dragana Petković Anojčić
23. Dragić Radovanović
24. Dragana Đorđević
25. Miodrag Škundrić

 

 • Postupak polaganja testa

Test se radi iz dva dela, prvi deo od 50 pitanja koji se radi zaokruživanjem jednog od odgovora i drugi deo koji se poverava stručnom licu, psihijatru, radi provere profesionalnog integriteta kandidata.

Predviđeno vreme trajanja je 150 minuta.

Nakon sprovedenog testa, komisija za izbor dostavlja ministru pravde rang listu kandidata prema uspehu postignutom na testu.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa dužan je da Narodnoj skupštini predloži kandidate koji su na testu ostvarili najmanje 80 bodova.

Ako Narodna skupština odluči da ne izabere sve članove Veća Agencije čiji je izbor oglašen ili ako nema dovoljnog broja kandidata koji su na ispitu ostvarili najmanje 80 bodova, ponovo se raspisuje javni konkurs u roku od 30 dana od dana kada je Narodna skupština odlučivala, odnosno od dana kada je utvrđena rang lista kandidata iz člana 23. stav 12. ovog zakona.

 

Svi zainteresovani novinari, ukoliko žele uđu u zgradu Narodne skupštine Republike Srbije i isprate početak održavanja testa ili  dobiju izjavu direktora Pravosudne akademije, potrebno je da se akredituju slanjem podataka na elektronsku adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.,  najkasnije 29. januara 2021. godine do 14:00 sati. Akreditacija je neophodna jedino zbog ulaska u zgradu Narodne skupštine. Potrebni podaci za akreditaciju:

 • Ime i prezime novinara,
 • Medijska kuća/redakcija,
 • Кontakt podaci kao što su broj mobilnog telefona i adresa elektronske pošte i
 • Broj lične karte

Za više informacija, Dejan Georgijev, Pravosudna akademija,Terazije 41, 11000 Beograd

Tel: (+381 11) 2184 030, Faks: (+381 11) 2183 276
GSM: (+ 381) 64 869 02 99
Web: www.pars.rs;
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Priložena dokumenta:

Zakon o sprečavanju korupcije

Oglas za konkurs

Pravilnik o Programu testa za izbor člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije

Uputstvo za kandidate - način polaganja i ocenjivanja kandidata za izbor članova Veća

Uslovi za izbor člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije - isečak iz Zakona

<