<

Stručna poseta studenata andragogije Pravosudnoj akademiji

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Studenti treće godine andragogije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu su u okviru redovnih obaveza na predmetu Politike i sistemi obrazovanja odraslih u četvrtak, 17. decembra 2020. godine prisustvovali stručnoj poseti Pravosudnoj akademiji. Shodno trenutnoj epidemiološkoj situaciji i merama za sprečavanje širenja virusa poseta je organizovana virtuelno, putem zum aplikacije.

***
 

Prisutne su sa istorijatom i delatnošću Akademije, njenom ulogom u kontinuiranom stručnom obrazovanju i usavršavanju zaposlenih u pravosuđu upoznali Andrea Delibašić i Stefan Vučićević, članovi Odeljenja za istraživanje i unapređenje obrazovanja.

U neformalnoj atmosferi, kroz prezentaciju i diskusiju, studenti su imali prilike da čuju o istorijatu, misiji i viziji Akademije, njenoj organizacionoj strukturi, početnoj i stalnoj obuci, načinu rada svih organizacionih jedinica sa posebnim naglaskom na zadatke i dužnosti Odeljenja za istraživanje i unapređenje obrazovanja.
Budući andragozi postavljali su pitanja o osobenostima korisnika stalne i početne obuke, načinu ispitivanja obrazovnih potreba, specifičnostima organizacije obrazovnih aktivnosti u tradicionalnom i elektronskom okruženju, sistemu za evaluaciju i monitoring.
Na osnovu Sporazuma o saradnji Pravosudna akademija i Кatedra za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu već dugi niz godina uspešno realizuju različite aktivnosti usmerene na unapređenje kvaliteta programa obuka Akademije ali i nastavnih i vannstavnih aktivnosti studenata.

<