<

Onlajn Okrugli sto – Izvršavanje presude Zorica Jovanović protiv Srbije

Autor: Pravosudna akademija

Dana 16. 12. 2020. godine u organizaciji Pravosudne akademije i Saveta Evrope, održan je onlajn Okrugli sto na temu „Izvršavanje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Zorica Jovanović protiv Srbije: trenutna situacija i naredni koraci“. Okrugli sto bio je namenjen sudijama viših i apelacionih sudova koji postupaju u predmetima po Zakonu o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji.


 
 

Ovom Okruglom stolu prisustvovalo je 18 sudija viših i apelacionih sudova koji postupaju u ovoj materiji, a moderatori su bili:

  • Nenad Vujić direktor Pravosudne akademije
  • Zorana Jadrijević Mladar zastupnica Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, Državno pravobranilaštvo, Odeljenje za predstavljanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava
  • Bojana Nikolin načelnica odseka Odeljenja za izvršavanje presuda Evropskog suda za ljudska prava, Savet Evrope
  • Alan Iud izvršni sekretar Nacionalnog preventivnog mehanizma protiv torture i direktor Pravnog odeljenja Udruženja baka Plaza de Majo (2009-2019)
  • Snežana Andrejević sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji i stalni predavač Pravosudne akademija
  • Ljubica Milutinović sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji i stalni predavač Pravosudne akademija
Program možete pogledati ovde

<