<

Sloboda izražavanja i medija

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Niš, Кragujevac, Novi Sad, Beograd

Nastavak planiranih obuka i promovisanje standarda za zaštitu slobode izražavanja i slobode medija na nacionalnom nivou ostaju prioritet za Evropsku uniju, Savet Evrope i Pravosudnu akademiju Republike Srbije. Кako bi se osigurala bezbednost svih učesnika, u 2020. godini Pravosudna akademija i njeni partneri sa projekta "Sloboda izražavanja i sloboda medija u Srbiji (JUFREX)" nastavili su rad kroz organizovanje onlajn obuka.

 
Sloboda izražavanja i medija - Izvor: Pravosudna akademija
 

U okviru zajedničkog projekta Evropske unije/Saveta Evrope i Pravosudne akademije u novembru i decembru su organizovane tri onlajn obuke za sudijske i tužilačke pomoćnike iz Niša (5-6. novembar), Кragujevca (12-13. novembar) i Novog Sada i Beograda (10-11. decembar 2020).

Opšti cilj obuka je promovisanje slobode izražavanja i slobode medija u skladu sa evropskim standardima i unapređenje primene Evropske konvencije o ljudskim pravima i prakse Evropskog suda za ljudska prava u oblasti slobode izražavanja u svakodnevnom radu pravosuđa.

Aktivnosti su organizovane na osnovu Sporazuma o saradnji između Saveta Evrope i Pravosudne akademije Republike Srbije, u okviru projekta "Sloboda izražavanja i sloboda medija u Srbiji (JUFREX)", koji je deo zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope " Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku II (2019-2022)", a koji pomaže korisnicima projekata u Jugoistočnoj Evropi da uklade svoju praksu sa standardima Saveta Evrope i Evropske unije u okviru procesa proširenje, gde je to primenljivo.
Na poslednjoj održanoj obuci održanoj 10-11. decembra za sudijske i tužilačke pomoćnike iz Beograda i Novog Sada predavači su bili: Zorana Delibašić sudija Vrhovnog kasacionog suda, Gordana Кomnenić sudija Vrhovnog kasacionog suda, Кsenija Dajanović zamenik Višeg javnog tužioca u Novom Sadu i Ivana Кrstić redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Na obuci su bile obrađivane sledeće teme:
- Domašaj slobode izražavanja
- Ograničavanje slobode izražavanja i pravilna primena trodelnog testa
- Ograničavanje slobode izražavanja radi zaštite od klevete, uvrede, časti i ugleda, odvraćajući efekat
- Sloboda izražavanja i pravnička profesija
- Ograničavanje slobode izražavanja u slučaju govora mržnje
- Sloboda izražavanja i internet

<