<

Predstavljanje Priručnika za primenu načela odlaganja krivičnog gonjenja

Autor: Pravosudna akademija

Pravosudna akademija u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji nastavlja program jačanja kapaciteta pravosudnog sistema Srbije kroz različite specijalističke obuke u primeni Zakonika o krivičnom postupku.


Primena principa odloženog krivičnog gonjenja (oportuniteta) značajno je povećana tokom poslednjih godina, što je dovelo do mnogih izazova u njegovoj primeni a jedno od glavnih pitanja je i neujednačenost tužilačke prakse. U tom cilju, radna grupa koju je formiralo Republičko javno tužilaštvo uradila je priručnik koji pruža jasna i precizna uputstva za rad prvostepenih tužilaca. Ovaj priručnik je službeno usvojilo Republičko javno tužilaštvo kao obavezno uputstvo, koje omogućava jedinstvenu primenu ovog principa u svim prvostepenim tužilaštvima.

Zbog aktuelne epidemiološke situacije u Republici Srbiji i na osnovu Naredbe o zabrani okupljanja Ministarstva zdravlja, obuke su organizovane kroz elektronske seminare koji će obuhvatiti sledeće teme:

- opšte radnje koje je tužilaštvo preduzelo u ovom procesu i predloženi vremenski okvir;
- položaj okrivljenog u postupku primene principa oportuniteta i vrste zakonskih obaveza koje se mogu nametnuti okrivljenom;
- nadzor nad izdatim obavezama nametnutim okrivljenom;
- vrste krivičnih dela koja se mogu suočiti sa primenom ovog principa;
- odnosi i saradnja između subjekata u procesu primene principa oportuniteta i uticaj koji može imati na recidiv.

Predstavljanje Priručnika za primenu načela oportuniteta krivičnog gonjenja biće održano u četvrtak 10. i 24. decembra 2020. godine od 13:00 do 15:30 putem elektronske platforme za učenje na daljinu na internet adresi: https://nacelooportuniteta.rs/

Predavači su:

- Prof. dr Stanko Bejatović profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Кragujevcu;
- Dr Goran Ilić zamenik Republičkog javnog tužioca;
- Dr Jasmina Кiurski zamenik Republičkog javnog tužioca.

Program rada za 10. decembar 2020. godine

Program rada za 24. decembar 2020. godine

<