<

Pravo na pristup pravdi u Srbiji za vreme korona virusa

Autor: Pravosudna akademija

Polaznice obuke Pravosudne akademije Brankica Todorović, Кatarina Simin i Milica Mihić napisale su članak na temu: "Pravo na pristup pravdi u Srbiji za vreme korona virusa", koji je objavljen na UNODC veb-sajtu. Podsećamo, Brankica Todorović, Кatarina Simin i Milica Mihić, predvođene mentorkom Mirjanom Golubović i sudijom Mirjanom Ilić, osvojile su drugo mesto u polufinalnoj grupi posvećenoj temi „Sudijska etika i profesionalno ponašanje“ u okviru THEMIS 2020 takmičenja koje organizuje Evropska mreža za edukaciju sudija (EJTN). Osvajanjem drugog mesta u svojoj grupi, srpski tim ušao je u finale THEMIS 2020 takmičenja koje će se održati u onlajn formi početkom decembra 2020. godine.


Pravo na pristup pravdi u Srbiji za vreme korona virusa - Izvor: UNODC

"Pandemija КOVID-19 prouzrokovala je globalnu zdravstvenu krizu i mere preduzete u borbi protiv njenog širenja dovele su do remećenja svakodnevnog života sa kakvim se čovečanstvo nije suočilo još od pandemije gripa 1918. godine. Do sada je korona virus pogodio mnoštvo zemalja i teritorija širom sveta, sa više od 53 miliona slučajeva registrovanih do novembra 2020. godine.

Suočena sa izazovom zaštite javnog zdravlja i sprečavanja daljeg širenja virusa, Republika Srbija proglasila je vanredno stanje 15. marta 2020. godine. Ustav dozvoljava državi da odstupi od određenih Ustavom zagarantovanih prava, ali samo u onoj meri koju zahteva težina situacije. Tokom ovih teških vremena bilo je potrebno da ljudi imaju pristup sudovima i pravnim postupcima, i bilo je neophodno da država osigura funkcionisanje pravosudnog sistema, istovremeno štiteći zdravlje i zaposlenih i pravnih aktera, kao i zdravlje posetilaca suda i stranaka u postupku. Prioritet su imala hitna sudska pitanja, poput hitnih krivičnih postupaka koji uključuju optužene koji su u pritvoru.

Ostvarivanje prava na pristup sudu optuženom u pritvoru izvršeno je na alternativni način, i to korišćenjem aplikacija za video konferencije. Imajući u vidu njihovo pravo na pravično suđenje i hitnost ovog postupka, vlada je izdala uredbu o načinu učešća optuženih u krivičnom postupku. Tokom vanrednog stanja u krivičnom postupku pred prvostepenim sudom, kada predsednik veća utvrdi da prisustvo optuženog na glavnom pretresu predstavlja izazov zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti, on može odlučiti da osigura učešće okrivljenog u glavnom pretresu digitalnim sredstvima, ako je to moguće s obzirom na tehničke uslove. Ovaj pristup mogao bi pokrenuti neka nova pitanja, jer je teško osigurati transparentnost sudskog postupka na ovaj način. Međutim, zaključeno je da je važnije osigurati da se pritvorenim licima sudi u razumnom roku, nego da oni budu fizički prisutni na sudu, pogotovo jer nije bilo sigurno koliko će vanredno stanje trajati.

Vanredno stanje u Srbiji ostalo je na snazi punih mesec dana, nakon čega se širenje pandemije u Srbiji stabilizovalo i vanredno stanje je okončano. Zbog relativno stabilne situacije, suđenja se održavaju u sudnicama u Srbiji, poštujući sve smernice SZO.

Pandemija je stvorila mnoštvo izazova, od kojih mnogi tek slede. Mi, kao članovi pravosuđa, moramo biti spremni da se nosimo sa novonastalom situacijom uz očuvanje i zaštitu osnovnih ljudskih prava."

 Članak u originalnoj verziji možete pročitati ovde

<