<

Razumevanje finansijske dokumentacije

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

U saradnji sa Projektom EU „Prevencija i borba protiv korupcije“ Pravosudna akademija organizuje onlajn obuku iz oblasti krivičnog prava na temu razumevanja finansijske dokumentacije. Obuka je namenjena zamenicima javnih tužilaca koji postupaju u predmetima privrednog kriminala i korupcije.

 

Razumevanje finansijske dokumentacije - Izvor: Pravosudna akademija

Cilj obuke je usavršavanje profesionalnih znanja i veština javih tužilaca i njihovih zamenika iz posebnih odeljenja za borbu protiv korupcije iz oblasti ekonomije i finansija kao i svih drugih profesionalaca iz tužilaštva zainteresovanih za stručno usavršavanje iz oblasti privrednog kriminaliteta.

Obuka je koncipirana kao dvodelna i odvijaće se na platformi Pravosudne akademije "Obuke na daljinu“ od 19. oktobra 2020. godine.

U okviru obuke postavljene su video prezentacije Ivane Stanković i Milovoja Nešovića finansijskih eksperata PricewaterhouseCoopers (PwC Serbia) u trajanju od 2.5 sata i to sledećim redosledom:

 • I deo

  Uvod i opšti deo

  Moduli:

  I – Osnovni koncepti računovodstva i finansijski izveštaji

  II – Međusobna povezanost finansijskih izveštaja

  III – Finansijska analiza

 • II deo

  Međunarodni računovodstveni standardi:

  - MRS 2: Zalihe

  - MRS 11: Ugovori o izgradnji

  - MRS 16: Nekretnine, postrojenja i oprema

  - MRS 19: Primanja zaposlenih

  - MRS 37: Rezervisanja, potencijalne obaveze i sredstva

  - MSFI 16: Lizing

<