<

Prekršaji u oblasti javnih nabavki

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Niš

Pravosudna akademija je, u saradnji sa USAID-ovim Projektom za odgovornu vlast, dana 1. i 2. oktobra 2020. godine u hotelu Nju Siti u Nišu organizovala dvodnevnu obuku za sudije prekršajnih sudova sa teritorije niške apelacije na temu: „Prekršaji u oblasti javnih nabavki“.

 

Prekršaji u oblasti javnih nabavki - Izvor: Pravosudna akademija

Teme koje su se obrađivale na ovoj obuci bile su:
- prikaz najznačajnih izmena propisanih novim Zakonom o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 91/19) i njihov pravni značaj
- karakteristična pravna pitanja od značaja za vođenje prekršajnih postupaka iz oblasti javnih nabavki
- odnos prekršaja propisanih Zakonom o javnim nabavkama i prekršaja koji obuhvatanju radnje suprotne odredbi člana 57. Zakona o budžetskom sistemu – analiza prakse
- odnos krivičnog dela zloupotrebe u vezi sa javnom nabavkom iz člana 228. Кrivičnog zakonika i prekršaja propisanim Zakonom o javnim nabavkama (razmatranje pitanja granice između krivičnog dela i prekršaja)
- zajedničko razmatranje pravnih pitanja iz oblasti javnih nabavki od značaja za vođenje prekršajnih postupaka
- pojedinačna obrada blanketnih normi kojima su prekršaji iz oblasti javnih nabavki propisani sa analizom odredaba Zakona o javnim nabavkama na koje se dati prekršaji odnose
- prikaz najčešćih radnji izvršenja prekršaja u postupcima javnih nabavki koje se mogu očekivati u praksi

Predavači na ovoj obuci bili su Saša Varinac i Filip Vladisavljević.

<