<

Napredna obuka za finansijske istrage i istraživanje finansijskog kriminala

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Niš

Pravosudna akademija je u saradnji sa USAID-om i INL-om (Biro za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona), u okviru USAID–ovog Projekta za odgovornu vlast, 25. i 26. juna 2020. godine u Nišu, u sali hotela „Ambasador“ organizovala dvodnevnu radionicu „Napredna obuka za finansijske istrage i istraživanje finansijskog kriminala".

 

Napredna obuka za finansijske istrage i istraživanje finansijskog kriminala - Izvor: Pravosudna akademija

Ovoj dvodnevnoj obuci i radionici prisustvovali su zamenici i pomoćnici Višeg javnog tužilaštva u Nišu iz Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, predstavnici Poreske policije, predstavnici iz Uprave carina, kao i predstavnici MUP-a, sa teritorije niške apelacije.

Radionica se sastojala iz sledećih celina:
-Uvodni deo (predstavljanje studije slučaja i inicijalna informacija)
-Saradnja državnih organa i institucija u procesuiranju krivičnih dela korupcije
-Otvorene i zatvorene baze podataka
-Praktična vežba „Plan istraživanja“
-Predstavljanje planova istraživanja po grupama i diskusija
-Finansijske istrage
-Praktična vežba „Tabela prihoda“
-Predstavljanje vežbe po grupama i diskusija
-Izveštaj finansijskog forenzičara
-Praktična vežba „Analiza tokova novca“
-Policijske provere i izveštaj policije
-Međunarodna pravna pomoć – policijska saradnja
-Policijski rad – posebne dokazne radnje
-Praktična vežba „Plan realizacije istrage“
-Diskusija i kraj radionice

Predavači na ovoj obuci bili su:

<