<

Specijalizovana obuka sudija po Zakonu o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u RS - Beograd, 26. jun

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Pravosudna akademija je u petak 26.6.2020. godine u svečanoj sali Palate pravde u Beogradu, Savska br. 17a, organizovala obuku iz oblasti građanskog prava, pod nazivom "Specijalizovana obuka sudija po Zakonu o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u RS".

 

Specijalizovana obuka sudija po Zakonu o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u RS - Beograd, 26. jun - Izvor: Pravosudna akademija

Obuci je prisustvovalo 17 sudija Višeg suda u Beogradu.

Teme koje su obrađivane bile su:

  • Zakon o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji.
  • Cilj, tumačenje odredaba, sadržina, načela postupka, pokretanje postupka, predlog za pokretanje postupka
  • Tok postupka, dokazivanje, postupanje po predlogu, pripremne radnje suda, odlučivanje i odluka suda, sadržina obrazloženja rešenja, obrazloženje i ocena dokaza, drugostepeni postupak, vanredni pravni lekovi, pravno dejstvo pravnosnažnog rešenja

Predavači na ovoj obuci bili su:

  • Ljubica Milutinović – sudija VКS-a u penziji, stalni predavač Pravosudne akademije
  • Snežana Andrejević – sudija VКS-a u penziji

<