<

Podrška slobodi izražavanja u Srbiji: Sporazum o grantu potpisan sa Pravosudnom akademijom

Autor: Podrška slobodi izražavanja u Srbiji: Sporazum o grantu potpisan sa Pravosudnom akademijom
Lokacija: Beograd
Izvor: Support to freedom of expression in Serbia: Grant agreement signed with Judicial Academy
Izvor: https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/-/support-to-freedom-of-expression-in-serbia-grant-agreement-signed-with-judicial-academy

23. aprila 2020, Beograd - Potpisan je sporazum o grantu između zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope „Sloboda izražavanja i sloboda medija u Srbiji (JUFREX)“ i Pravosudne akademije Republike Srbije (PARS). Zajedničkim aktivnostima, od maja 2020. do decembra 2021. godine, sudijama i tužiocima biće omogućene detaljne obuke o slobodi izražavanja, posebno o zaštiti novinara, što će osigurati usklađivanje prakse domaćih sudova sa evropskim standardima u ovoj oblasti.

Takođe, kapaciteti Pravosudne akademije za pružanje visokokvalitetnog obrazovanja sudijama i tužiocima o slobodi izražavanja biće dodatno ojačani: baza sertifikovanih trenera će biti proširena, a ažurirani materijali za obuku pripremljeni i integrisani u nastavne programe budućih obuka.

JUFREX - Izvor: Pravosudna akademija
JUFREX - Izvor: Pravosudna akademija

Ovaj grant predstavljaju nastavak uspešne saradnje između Pravosudne akademije i Saveta Evrope tokom JUFREX faze 1, implementirane od 2016. do 2019. godine. Kroz naš zajednički projekat postigli smo značajne rezultate: 186 sudija i 66 tužilaca je završilo opštu JUFREX obuku o slobodi izražavanja, a nacionalni sertifikovani predavači sada koriste materijale za obuku koji su pripremljeni u okviru projekta, čak i izvan aktivnosti JUFREX-a.

Pored toga, poboljšanje je primećeno i u sudskoj praksi – doneseno je niz presuda domaćih sudova o pitanjima slobode izražavanja, koje sadrže upućivanje na sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava i usvajaju način njegovih obrazloženja.

JUFREX 1 je postigao zapažene rezultate i na regionalnom nivou - događaji za pravne stručnjake osigurali su detaljnije obuke za nacionalne trenere o slobodi izražavanja, olakšali umrežavanje, razmenu iskustava i dobrih praksi između učesnika, istovremeno pružajući ažurne informacije o novim trendovima koji se odnose na slobodu izražavanja i sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava.

Sa ovom novom fazom projekta nastavljamo naš rad i saradnju. Aktivnosti programa ojačaće kapacitete sudija i tužilaca da zaštite i garantuju slobodu izražavanja uz poštovanje prava drugih, i doprineti stvaranju okruženje koje će omogućiti potpuno ostvarivanje medijskih sloboda i osigurati pravilno sprovođenje zakonskog okvira u oblasti slobode izražavanja.

Regionalna komponenta projekta će omogućiti nastavak redovne saradnje i komunikaciju između korisnika u regionu - u smeru promovisanja najboljih praksi i razvoja sudske prakse koja se odnosi na slobodu izražavanja.

Ovaj projekta je deo „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“, zajedničke inicijative Evropske unije i Saveta Evrope koja korisnicima programa pruža podršku pri sprovođenju reformskih agendi u oblastima ljudskih prava, vladavine prava i demokratije i pomaže im pri usklađivanju sa evropskim standardima i pravnim tekovinama Evropske unije u okviru procesa proširenja, gde je to relevantno.

<