<

Odluka o radu zaposlenih u Pravosudnoj akademiji za vreme vanrednog stanja

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Na osnovu Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 31/20) i Uredbe o organizovanju rada poslodavca za vreme vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 31/20) direktor Pravosudne akademije dana 17.03.2020. godine, doneo je odluku o radu zaposlenih u Pravosudnoj akademiji

Odluka o radu zaposlenih u Pravosudnoj akademiji za vreme vanrednog stanja - Izvor: Pravosudna akademija
Odluka o radu zaposlenih u Pravosudnoj akademiji za vreme vanrednog stanja - Izvor: Pravosudna akademija

Na osnovu Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 31/20) i Uredbe o organizovanju rada poslodavca za vreme vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 31/20) direktor Pravosudne akademije dana 17.03.2020. godine donosi:

Odluku o radu zaposlenih za vreme vanrednog stanja

Ovom Odlukom uređuje se poseban način i organizacija rada Pravosudne akademije za vreme vanrednog stanja, počev od  17.03.2020. godine

Odluka se odnosi i na polaznike početne obuke Pravosudne akademije

<