<

Seksualno i drugo rodno zasnovano nasilje u predmetima ratnih zločina

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Pravosudna akademija je u saradnji sa OEBS-om, u okviru projekta „Podrška praćenju domaćih suđenja za ratne zločine (faza 2)", dana 03. i 04. marta 2020. godine u hotelu "Zira", Ruzveltova 35, u Beogradu, organizovala seminar na temu Seksualnog i drugog rodnog zasnovanog nasilja u predmetima ratnih zločina.

 

Seksualno i drugo rodno zasnovano nasilje u predmetima ratnih zločina - Izvor: Pravosudna akademija

Seminar je bio namenjen predstavnicima Odeljenja za ratne zločine Višeg suda, Apelacionog suda i Tužilaštva za ratne zločine, a cilj nam je da praktičarima približimo pre svega sudsku praksu, izazove i primere dobre prakse u ovim predmetima pred Sudom Bosne i Hercegovine, ali takođe i psihosocijalni aspekat rada sa svedocima – oštećenima, žrtvama seksualnog nasilja.

Seksualno i drugo rodno zasnovano nasilje u predmetima ratnih zločina
Seksualno i drugo rodno zasnovano nasilje u predmetima ratnih zločina

Uvodničari/ izlagači na seminaru su bili Minka Kreho, sudija Suda Bosne i Hercegovime, Jelena Krezić, saradnik u Odeljenju za podršku svedocima Suda Bosne i Hercegovine, Slavica Peković ispred Službe za pomoć i podršku svedocima i oštećenima Višeg suda u Beogradu i Ognjen Đukić, javnotužilački zamenik iz Tužilaštva za ratne zločine.

<