<

Disciplinska odgovornost sudija

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Pravosudna akademija i Visoki savet sudstva, uz podršku Projekta IPA 2016 ,,EU za Srbiju – Podrška Visokom savetu sudstva“, su 5, 7. i 11. februara 2020. godine u Hotelu Moskva u Beogradu održali obuku na temu ,,Disciplinska odgovornost sudija“.

 

Disciplinska odgovornost sudija - Izvor: Pravosudna akademija

Teme koje su obrađivane su:

 • Usklađenost domaćeg pravnog okvira sa međunarodnim standardima
 • Prava sudije protiv kojeg se vodi disciplinski postupak
 • Disciplinska odgovornost (cilj i pravna priroda)
 • Položaj sudije/predsednika suda u disciplinskom postupku
 • Disciplinski prekršaji (biće prekršaja), disciplinske sankcije i razrešenje

Obukama su prisustvovale sudije sa teritorije beogradske apelacije.

Predavači na ovoj obuci, bili su:

 • Marija Aranđelović Jureša
 • Tomislav Trajković
 • Cveta Кajević
 • Savo Đurđić
 • Aleksandar Pantić
 • Branislava Goravica
 • Tatjana Pavković Nedeljković

<