<

Raspored obuka Pravosudne akademije za period 03.02 - 09.02.2020. godine

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd, Novi Sad, Niš. Sremska Mitrovica

Raspored obuka Pravosudne akademije za period 03.02 - 09.02.2020. godine

 
Raspored obuka Pravosudne akademije za period 03.02 - 09.02.2020. godine
Raspored obuka Pravosudne akademije za period 03.02 - 09.02.2020. godine

,,Disciplinska odgovornost sudija – posebna znanja i veštine

Beograd 05.02.2020. godine - Pravosudna akademija, Gračanička 18 (radionica - 1 dan)

 

,,Disciplinska odgovornost sudija – posebna znanja i veštine

Beograd 07.02.2020. godine - Pravosudna akademija, Gračanička 18 (radionica - 1 dan)

 

,,Disciplinska odgovornost sudija – posebna znanja i veštine

Beograd 11.02.2020. godine - Pravosudna akademija, Gračanička 18 (radionica - 1 dan)

 

,,Disciplinska odgovornost sudija – posebna znanja i veštine

Niš 20.02.2020. godine - Pravosudna akademija (radionica - 1 dan)

 

,,Disciplinska odgovornost sudija – posebna znanja i veštine

Niš 21.02.2020. godine - Pravosudna akademija (radionica - 1 dan)

 

,,Uviđaj u saobraćajnim nezgodama’’ – prekršajno pravo

Sremska Mitrovica - 24.02.2020. godine - Viši sud (seminar - 2 dana)

 

,,Disciplinska odgovornost sudija – posebna znanja i veštine

Novi Sad 25.02.2020. godine - Apelacioni sud (radionica -1 dan)

<