<

Raspored obuka Pravosudne akademije za period 27.01 - 02.02.2020. godine

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd, Zlatibor

Raspored obuka Pravosudne akademije za period 27.01 - 02.02.2020. godine

 

Raspored obuka Pravosudne akademije za period 27.01 - 02.02.2020. godine

,,Procena rizika države - Nacionalna procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma'' - krivično pravo
Zlatibor 28.01.2020. godine - Hotel ,,Mons'' (radionica - 2 dana)

 

,,Profesionalna etika u prevenciji i borbi protiv korupcije'' - posebna znanja i veštine
Beograd 30.01.2020. godine - Pravosudna akademija (radionica - 1 dan)

<