<

Disciplinska odgovornost sudija

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Niš

Pravosudna akademija i Visoki savet sudstva, uz podršku Projekta IPA 2016 ,,EU za Srbiju – Podrška Visokom savetu sudstva“, su 17. i 18. decembra 2019. godine u prostorijama Pravosudne akademije u Nišu održali obuku na temu ,,Disciplinska odgovornost sudija“.

 

Disciplinska odgovornost sudija - Izvor: Pravosudna akademija

Teme koje su obrađivane su:

  • Usklađenost domaćeg pravnog okvira sa međunarodnim standardima
  • Prava sudije protiv kojeg se vodi disciplinski postupak
  • Disciplinska odgovornost (cilj i pravna priroda)
  • Položaj sudije/predsednika suda u disciplinskom postupku
  • Disciplinski prekršaji (biće prekršaja), disciplinske sankcije i razrešenje

Obukama su prisustvovale sudije sa teritorije niške apelacije.

Predavači na ovoj obuci, bili su:

  • Mirjana Ilić sudija Višeg suda u Beogradu i disciplinski tužilac VSS
  • Matija Radojičić sudija i izborni član VSS

<