<

Raspored obuka Pravosudne akademije za period 23.12 - 29.12.2019. godine

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Raspored obuka Pravosudne akademije za period 23.12 - 29.12.2019. godine

 
Raspored obuka Pravosudne akademije za period 23.12 - 29.12.2019. godine
Raspored obuka Pravosudne akademije za period 23.12 - 29.12.2019. godine

,,Zaštita podataka o ličnosti'' – ljudska prava

Beograd 23.12.2019. godine - Pravosudna akademija, Gračanička 18 (seminar - 1 dan)

 

,,Disciplinska odgovornost sudija'' – posebna znanja i veštine

Beograd 27.12.2019. godine - Pravosudna akademija, Gračanička 18 (radionica - 1 dan)

 

,,Nasilje u porodici'' – krivično pravo

Beograd 28.12.2019. godine – Kriminalističko - policijski univerzitet (radionica - 1 dan)

 

,,Nasilje u porodici'' – krivično pravo

Beograd 28.12.2019. godine – Kriminalističko - policijski univerzitet (radionica - 1 dan)

<