<

Disciplinska odgovornost sudija

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Pravosudna akademija i Visoki savet sudstva, uz podršku Projekta IPA 2016 ,,EU za Srbiju – Podrška Visokom savetu sudstva“, su u proteklih nedelju dana održali tri obuke na temu ,,Disciplinska odgovornost sudija“.

 

Disciplinska odgovornost sudija - Izvor: Pravosudna akademija

Teme koje su obrađivane su:

 • Usklađenost domaćeg pravnog okvira sa međunarodnim standardima
 • Prava sudije protiv kojeg se vodi disciplinski postupak
 • Disciplinska odgovornost (cilj i pravna priroda)
 • Položaj sudije/predsednika suda u disciplinskom postupku
 • Disciplinski prekršaji (biće prekršaja), disciplinske sankcije i razrešenje

Obukama su prisustvovale sudije sa teritorije beogradske apelacije.

Predavači na ovoj obuci, bili su:

 • Marija Aranđelović Jureša
  Tomislav Trajković
  Mirjana Ilić
  Matija Radojičić
  Aleksandar Pantić
  Milevka Milenković
  Gordana Veljović

<