<

Obuka, Niš, 6.12.2019 - ,,Disciplinska odgovornost sudija“

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Niš

Pravosudna akademija i Visoki savet sudstva, uz podršku Projekta IPA 2016 ,,EU za Srbiju – Podrška Visokom savetu sudstva“, su 5. 12.2019. u Hotelu „Ambasador“ u Nišu i 6.12.2019. u prostorijama Pravosudne akademije u Nišu održali obuku na temu ,,Disciplinska odgovornost sudija“.

 

Obuka, Niš, 6.12.2019 - ,,Disciplinska odgovornost sudija“ - Izvor: Pravosudna akademija

Teme koje su obrađivane su:

  • Usklađenost domaćeg pravnog okvira sa međunarodnim standardima
  • Prava sudije protiv kojeg se vodi disciplinski postupak
  • Disciplinska odgovornost (cilj i pravna priroda)
  • Položaj sudije/predsednika suda u disciplinskom postupku
  • Disciplinski prekršaji (biće prekršaja), disciplinske sankcije i razrešenje

Predavači na ovoj obuci, bili su:

<