<

Besplatna pravna pomoć

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Pravosudna akademija je u saradnji sa Ministarstvom pravde 3. decembra 2019. godine organizovala seminar na temu: ”Besplatna pravna pomoć”. Seminar je organizovan za predstavnike lokalne samouprave sa područja Beograda.

 

Besplatna pravna pomoć - Izvor: Pravosudna akademija

Pravosudna akademija podržava održavanje obuka kroz izradu i uključivanje plana za obuku pružalaca besplatne pravne pomoći, ali i kroz podršku sprovođenju promotivnih aktivnosti radi što bolje informisanosti građana o ovom zakonu.

Prof. dr Saša Gajin, profesor prava, aktivista za ljudska prava i član radne grupe za izradu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći tim povodom održao je prezentaciju o besplatnoj pravnoj pomoći.

<