<

Obuka za odlučivanje o zahtevu za odobravanje besplatne pravne pomoći – drugi deo

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Niš

Pravosudna akademija je u saradnji sa Ministarstvom pravde dana 26. novembra 2019. godine u Višem sudu u Nišu organizovala drugi deo obuke na temu „Besplatna pravna pomoć“. Ovoj obuci prisustvovali su službenici jedinica lokalnih samouprava sa teritorije niške apelacije.

 

Obuka za odlučivanje o zahtevu za odobravanje besplatne pravne pomoći – drugi deo - Izvor: Pravosudna akademija

Teme koje su se obrađivale na ovoj obuci bile su:
- Osnovni koncept Zakona – besplatna pravna pomoć i podrška
- Pojam i oblici besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške
- Pružaoci besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške i ovlašćenja
- Кorisnici
- Upućivanje na pružaoce
- Obaveze jedinica lokalne samouprave
- Studije slučaja – grupni rad
- Zahtev tražioca po osnovu čl. 4 stav 2. ZBPP
- Donošenje rešenja o usvajanju zahteva i upućivanje
- Zahtev tražioca po osnovu čl. 4 stav 2. ZBPP (prvi slučaj)
- Donošenje rešenja o usvajanju zahteva i upućivanje
- Donošenje rešenja o odbijanju zahteva i njegova sadržina
- Zahtev tražioca po osnovu čl. 4 stav 2. ZBPP (drugi slučaj)
- Diskusija i zaključci
- Dozvola za odlučivanje o zahtevu
- Кo odlučuje o zahtevu a ko pruža besplatnu pravnu pomoć

Predavači na ovoj obuci bili su: prof. dr Saša Gajin sa Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, Maja Кamenov koordinator iz Odbora za ljudska prava iz Niša i Aleksandra Maksimović pravnik iz Ministarstva pravde Republike Srbije.

<