<

Raspored obuka Pravosudne akademije za period 18.11 - 24.11.2019. godine

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd, Niš, Novi Sad, Novi Pazar, Vršac,Kragujevac

Raspored obuka Pravosudne akademije za period 18.11 - 24.11.2019. godine

 
Raspored obuka Pravosudne akademije za period 18.11 - 24.11.2019. godine
Raspored obuka Pravosudne akademije za period 18.11 - 24.11.2019. godine

,,Primena antidiskriminacionog zakonodavstva'' – ljudska prava
Novi Sad 18.11.2019. godine - Hotel ,,Centar'' (seminar - 2 dana)

,,Uviđaj u saobraćajnim nezgodama'' – prekršajno pravo
Novi Pazar 18.11.2019. godine - Viši sud (seminar - 2 dana)

,,Uviđaj u ekološkim stvarima - opasni otpad'' – krivično pravo
Novi Sad 18.11.2019. godine - Apelacioni sud (seminar - 1 dan)

,,Izrada nacrta prvostepenih sudskih odluka iz građanske materije'' – građansko pravo
Niš 19.11.2019. godine - Pravosudna akademija (seminar  - 1 dan)

,,Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći'' – građansko pravo
Novi Sad 19.11.2019. godine - Apelacioni sud (seminar - 1 dan)

,,Prevencija i borba protiv korupcije - Proaktivne istrage u oblasti javnih nabavki'' – krivično pravo
Vršac 20.11.2019. godine - Hotel ,,Vila Breg'' (radionica - 3 dana)

,,Primena Zakona o izvršenju i obezbeđenju - izmene i dopune zakona'' – građansko pravo
Novi Sad 20.11.2019. godine - Apelacioni sud (seminar - 1 dan)

,,Procena  rizika države - Nacionalna procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma'' – krivično pravo
Beograd 21.11.2019. godine - Pravosudna akademija, Gračanička 18 (radionica - 1 dan)

,,Zaštita podataka o ličnosti'' – ljudska prava
Niš 22.11.2019. godine - Apelacioni sud (seminar - 1 dan)

,,Disciplinska odgovornost sudija’’ – posebna znanja i veštine
Kragujevac 22.11.2019. godine - Hotel ,,Kragujevac'' (radionica- 1 dan)

,,Sporna pitanja u specijalističkim oblastima'' – privredno pravo
Niš 22.11.2019. godine - Pravosudna akademija (seminar - 1 dan)

,,Nasilje u porodici'' – krivično pravo
Beograd 23.11.2019. godine - Kriminalističko-policijski univerzitet (radionica - 1 dan)

,,Nasilje u porodici'' – krivično pravo
Novi Sad 23.11.2019. godine - Policijska uprava Novi Sad (radionica - 1 dan)

<