<

Izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Niš

U Apelacionom sudu u Nišu, dana 8. novembra 2019. godine, u organizaciji Pravosudne akademije a uz podršku USAID projekta „Vladavine prava“ i Ministarstva pravde Republike Srbije, održana je obuka povodom izmena i dopuna Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji počinje da se primenjuje od 1. januara 2020. godine. Obuci su prisustvovale sudije osnovnih sudova sa teritorije niške apelacije, kao i javni izvršitelji.

 

Izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju - Izvor: Pravosudna akademija

Teme koje su se obrađivale na ovoj obuci bile su:
- Izmene u opštem delu Zakona o izvršenju i obezbeđenju
- Pravni lekovi i pravna sredstva i nepokretnost kao predmet izvršenja
- Novi koncept prodaje nepokretnosti i izmene u drugim sredstvima izvršenja i obezbeđenja
- Skraćeni izvršni postupak i postupak za dobrovoljno namirenje novčanog potraživanja pre pokretanja izvršnog postupka
- Elektronska oglasna tabla

Predavači na ovoj obuci bili su: Nikola Stošić sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu, Nikola Bodiroga profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Mladen Pecelj javni izvršitelj, kao i predstavnici projekta „Vladavine prava“ Sonja Prostran i Uroš Poluga.

<