<

Disciplinska odgovornost sudija

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Novi Sad

Pravosudna akademija i Visoki savet sudstva, uz podršku Projekta IPA 2016 ,,EU za Srbiju – Podrška Visokom savetu sudstva“, su 8.11.2019. u sali Apelacionog suda u Novom Sadu održali obuku ,,Disciplinska odgovornost sudija“.

 

Disciplinska odgovornost sudija - Izvor: Pravosudna akademija

Teme koje su obrađivane su:
• Usklađenost domaćeg pravnog okvira sa međunarodnim standardima
• Prava sudije protiv kojeg se vodi disciplinski postupak
• Disciplinska odgovornost (cilj i pravna priroda)
• Položaj sudije/predsednika suda u disciplinskom postupku
• Disciplinski prekršaji (biće prekršaja), disciplinske sankcije i razrešenje

Obuci su prisustvovale sudije osnovnih i viših sudova sa područja novosadske apelacije.

Predavači:
- Cveta Кajević Grubišić, sudija Osnovnog suda u Vršcu i član Disciplinske komisije VSS
- Savo Đurić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu i član VSS
- Na obuci su bili prisutni i supervizori Ivona Simić i Tamara Tomašević

<