<

Izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Novi Sad

U organizaciji Pravosudne akademije, a uz podršku USAID Projekta vladavine prava i Ministarstva pravde Republike Srbije, održana je obuka 1. 11. 2019. godine u prostorijama Apelacionog suda u Novom Sadu u velikoj sudnici na trećem spratu povodom izmena i dopuna Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji počinje da se primenjuje 1. januara 2020. godine.

 

Izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju - Izvor: Pravosudna akademija

Obuci su prisustvovale sudije viših i osnovnih sudova i saradnici sa teritorije novosadske apelacije, kao i javni izvršitelji.

Teme o kojima se govorilo obuhvataju:
• Izmene u opštem delu Zakona o izvršenju i obezbeđenju - Nikola Stošić sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu
• Pravni lekovi i pravna sredstva i nepokretnost kao predmet izvršenja - Nikola Bodiroga, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
• Novi koncept prodaje nepokretnosti i izmene u drugim sredstvima izvršenja i obezbeđenja - Mladen Pecelj javni izvršitelj
• Skraćeni izvršni postupak i postupak za dobrovoljno namirenje novčanog potraživanja pre pokretanja izvršnog postupka - Nikola Bodiroga, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
• Elektronska oglasna tabla - Sonja Pavlović predstavnik Projekta vladavine prava

Sonja Prostran je bila moderator obuke i predstavnik Projekta vladavine prava.

<