<

Međunarodna sertifikacija u oblasti istraživanja prevara i sprečavanja pranja novca

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

U petak, 18. oktobra u sali Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu, Кancelarija za međunarodnu pomoć, usavršavanje i profesionalnu obuku u pravosuđu Ministarstva pravde SAD i Pravosudna akademija predstavili su obuku za međunarodnu sertifikaciju u oblasti istraživanja prevara i sprečavanja pranja novca.

 

Međunarodna sertifikacija u oblasti istraživanja prevara i sprečavanja pranja novca - Izvor: Pravosudna akademija

Međunarodno udruženje sertifikovanih istražitelja prevara (Association of Certified Fraud Exeminers, ACFE) je najveća na svetu organizacija protiv prevara koja obezbeđuje edukaciju i sertifikaciju u oblasti prevencije i detekcije prevara. Sa više od 85,000 hiljada članova širom sveta, asocijacija smanjuje prevare u poslovnom okruženju širom sveta, bavi se njihovom prevencijom i otkrivanjem i osigurava poverenje javnosti u integritet, objektivnost i profesionalizam unutar profesije. Sedište organizacije je u Ostinu, Teksasu, a osnovana je 1988. godine.

Međunarodno udruženje sertifikovanih specijalista za borbu protiv pranja novca je najveća zajednica specijalista za borbu protiv pranja novca i prevencije finansijskog kriminala. Sertifikat (CAMS) predstavlja zlatni standard i međunarodno je priznat od strane finansijskih institucija, država i regulatora kao ozbiljna profesionalna posvećenost zaštiti finansijskog sistema protiv pranja novca.

Cilj obuke je razvijanje i povećanje kapaciteta tužilaca, policije i službenika za vezu za istraživanje i procesuiranje koruptivnih predmeta, finansijskih prevara i privrednog kriminala.

Obuka je namenjena profesionalcima koji su snažno motivisani, zainteresovani za konstantan napredak i usavršavanje, radoznali, željni novih znanja i usmereni ka postizanju cilja.

<