<

Integritet pravosuđa i otpornost na korupciju

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Pravosudna akademija je, u saradnji sa Evropskim centrom za sudije i pravnike iz Luksemburga (EIPA), 8. i 9. oktobra 2019. godine, u sali Pravosudne akademije u Beogradu, organizovala radionicu na temu: „Integritet pravosuđa i otpornost na korupciju“. Radionica je organizovana za sudije Višeg suda Beograd i zamenike Višeg javnog tužilaštva Beograd koji su u posebnim odeljenjima za borbu protiv korupcije i koji postupaju u ovim predmetima, kao i za korisnike početne obuke Akademije.

 

Integritet pravosuđa i otpornost na korupciju - Izvor: Pravosudna akademija

Cilj seminara je unapređenje i ažuriranje osnovnog znanja i kapaciteta u pogledu sprečavanja neetičkog postupanja, sukoba interesa i neusklađenosti, kontrole i upravljanja rizicima korupcije u sudstvu i utvrđivanje potrebnih veština i instrumenata za povećanje integriteta sudstva i otpornosti na korupciju, u okviru pravosudnog sistema i sudskih administratvinih službi.

Seminar je pružio praktična uputstva za etično postupanje u situacijama kontradikcije između zvaničnih pravila i tradicije ili kada nedostaju jasni odgovori na to kako da se postupi u konkretnim situacijama. Ovo je naročito važno u zemljama sa visokim nivoom korupcije, gde postoje mnoge sive oblasti koje još nisu razrešene zahvaljujući formalnim pravilima.

Predavači su bili: Virgil Ivan-Cucu viši predavač u Evropskom centru za sudije i pravnike (EIPA Luksemburg) i glavni sudski ekspert evro-mediteranske organizacije za saradnju u oblasti pravosuđa (EuroMed) i Mohamed Elewa profesor uporednog i međunarodnog krivičnog prava i islamskog prava, Univerzitet u Nortambriji, VB.

<