<

Izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Niš

U Apelacionom sudu u Nišu, dana 7. oktobra 2019. godine u organizaciji Pravosudne akademije, a uz podršku USAID projekta vladavine pravaMinistarstva pravde Republike Srbije, održana je obuka povodom izmena i dopuna Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji počinje da se primenjuje 1. januara 2020. godine. Obuci su prisustvovale sudije privrednih, viših i osnovnih sudova sa teritorije niške apelacije, kao i javni izvršitelji.

 

Izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju - Izvor: Pravosudna akademija

Teme o kojima se govorilo obuhvataju:
• Izmene u opštem delu Zakona o izvršenju i obezbeđenju - Nikola Stošić sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu
• Pravni lekovi i pravna sredstva i nepokretnost kao predmet izvršenja - Nikola Bodiroga, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
• Novi koncept prodaje nepokretnosti i izmene u drugim sredstvima izvršenja i obezbeđenja - Mladen Pecelj javni izvršitelj
• Skraćeni izvršni postupak i postupak za dobrovoljno namirenje novčanog potraživanja pre pokretanja izvršnog postupka
• Elektronska oglasna tabla - predstavnice Projekta vladavine prava Sonja Pavlović i moderator obuke Sonja Prostran

<