<

Raspored obuka Pravosudne akademije za period 7.10 - 13.10.2019. godine

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd, Niš

Raspored obuka Pravosudne akademije za period 7.10 - 13.10.2019. godine

 
Raspored obuka Pravosudne akademije za period 7.10 - 13.10.2019. godine
Raspored obuka Pravosudne akademije za period 7.10 - 13.10.2019. godine

,,Primena Zakona o izvršenju i obezbeđenju - izmene i dopune zakona'' – građansko pravo

 Niš 07.10.2019. godine - Apelacioni sud (seminar - 1 dan)

 

,,Primena Zakona o izvršenju i obezbeđenju - bankarska garancija'' – privredno pravo

Beograd 07.10.2019. godine - Pravosudna akademija, Gračanička 18 (seminar - 1 dan)

 

,,Privredno-kaznena odgovornost pravnih i odgovornih lica'' – privredno pravo

Niš 07.10.2019. godine - Pravosudna akademija (seminar - 1 dan)

 

,,Pravni poredak Evropske unije'' – pravo Evropske unije

Beograd 08.10.2019. godine - Pravosudna akademija, Gračanička 18 (seminar - 2 dana)

 

,,Zaštita podataka o ličnosti'' – ljudska prava

Niš 11.10.2019. godine - Pravosudna akademija (seminar - 1 dan)

 

,,Nasilje u porodici'' – krivično pravo

Niš 12.10.2109. godine - Policijska uprava Niš (radionica - 1 dan)

 

,,Maloletnici kao učinioci krivičnih dela i maloletna lica kao oštećena krivičnim delom'' – krivično pravo

Niš 12.10.2019. godine - Hotel ,,Vidikovac'' (seminar - 1 dan)

 

,,Nasilje u porodici'' – krivično pravo

Beograd 12.10.2019. godine - Kriminalističko-policijski univerzitet (radionica - 1 dan)

<