<

Specijalizacija iz oblasti prava deteta

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Niš

Pravosudna akademija organizovala je obuku „Specijalizacija iz oblasti prava deteta“. Obuka je organizovana za novoizabrane sudije i sudije koje ne poseduju sertifikat iz ove oblasti a neophodan im je za postupanje u predmetima za koje je potrebna posebna obuka.

 

Specijalizacija iz oblasti prava deteta - Izvor: Pravosudna akademija

Obuka, kojoj su prisustvovale sudije sa teritorije niške apelacije, održana je dana 24. septembra 2019. godine u sali Pravosudne akademije u Nišu.

Teme koje su obrađivane su:
- Zajedničko i samostalno vršenje roditeljskog prava
- Prava deteta
- Postupak u sporu za zaštitu prava deteta, vršenje odnosno lišenje roditeljskog prava
- Građansko-pravna zaštita od nasilja u porodici

 Na kraju obuke, učesnici su radili test sa pitanjima iz pomenute oblasti.

Predavači na ovoj obuci bile su sudije Apelacionog suda u Nišu, Dobrila Zdravković i Marina Đukić. 

<