<

Primena novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

U Pravosudnoj akademiji 4. jula održan je još jedan seminar na temu primene novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.


 

Primena novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti - Izvor: Pravosudna akademija

Seminaru su prisustvovali učesnici iz prekršajnih i osnovnih sudova, osnovnih tužilaštava i predstavnici Кancelarije zaštitnika građana.

Teme koje su se obrađivale na ovim obukama bile su:

  • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
  • odnos Zakona i novih evropskih pravila
  • sektorski zakoni
  • podatak o ličnosti
  • obrada podataka
  • rukovodilac i obrađivač
  • načela obrade podataka o ličnosti
  • prava lica čiji se podaci obrađuju i njihova zaštita

Predavači su bili prof. dr Saša Gajin sa Pravnog fakulteta Univerziteta Union i Marko Vukić iz Centra za unapređenje pravnih studija.

<