<

27 - 28. jun 2019. (Beograd) – Primena novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

U Prekršajnom sudu u Beogradu Pravosudna akademija je 27. i 28. juna organizovala dva seminara na temu primene novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.


 

27 - 28. jun 2019. (Beograd) – Primena novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti - Izvor: Pravosudna akademija

Prvog dana seminaru su prisustvovali učesnici iz osnovnih sudova i osnovnih tužilaštava, dok je drugog dana seminar organizovan za više sudove i viša javna tužilaštva sa teritorije beogradske apelacije.

 

Teme koje su se obrađivale na ovim obukama bile su:

  • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
  • Odnos Zakona i novih evropskih pravila
  • Sektorski zakoni
  • Podatak o ličnosti
  • Obrada podataka
  • Rukovodilac i obrađivač
  • Načela obrade podataka o ličnosti
  • Prava lica čiji se podaci obrađuju i njihova zaštita

 

Predavači su bili:

<