<

Završni ispit sedme generacije korisnika početne obuke

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Pravosudna akademija, u svojim prostorijama u Beogradu, u periodu od 01. do 03. jula 2019. godine, organizuje završni ispit sedme generacije korisnika početne obuke.

 
Završni ispit sedme generacije korisnika početne obuke od 01. do 03. jula 2019. godine - Izvor: Pravosudna akademija
Završni ispit sedme generacije korisnika početne obuke od 01. do 03. jula 2019. godine - Izvor: Pravosudna akademija

Raspored polaganja kandidata po danima

Mladi pravnici će biti u prilici da provere nivo stečenih kompetencija za obavljanje posla sudije osnovnog suda (krivica i parnica) i zamenika javnog tužioca kroz simulacije suđenja.

U cilju osposobljavanja za samostalno,stručno i efikasno vršenje sudijske i tužilačke funkcije početna obuka usmerena je na razvoj tehničkih, funkcionalnih i organizacionih, analitičkih i socijalnih i ličnih kompetencija iz oblasti građankse, krivične i prekršajne materije kroz mentorski rad i stručno usavršavanje polaznika.

Završni ispit definisan je Zakonom o Pravosudnoj akademiji ("Sl.glasnik RS", br. 104/2009, 32/2014 – odluka US i 106/2015) članovi 37 -39 i Pravilnikom o polaganju završnog ispita

Petočlanu komisiju čine:

  1. Gordana Komnenić, sudija Apelacionog suda u Beogradu
  2. Milena Rašić, sudija Apelacionog suda u Beogradu
  3.  Mirjana Grujičić, sudija Višeg suda u Beogradu
  4. Svetlana Aleksić, sudija Višeg suda u Beogradu - posebno odeljenje Višeg suda za organizovani kriminal
  5. Tomislav Kilibarda, Apelacioni javni tužilac u Beogradu

Ocenjivaće kandidate ocenama od 1 do 5 sa posebnim osvrtom na sledeće kriterijume:

- upravljanje postupkom,
- pravna argumentacija i
- opšti utisak izlagača

Pravosudna akademija VII generaciji korisnika početne obuke želi puno uspeha na ispitu!

<