<

Profesionalna etika u prevenciji i borbi protiv korupcije

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Pravosudna akademija je, u saradnji Ministarstvom pravde i timom projekta pod nazivom „Prevencija u borbi protiv korupcije“ koji finansira kancelarija EU u Srbiji, organizovala seminar na temu „Profesionalna etika u prevenciji i borbi protiv korupcije“.


 

Profesionalna etika u prevenciji i borbi protiv korupcije - Izvor: Pravosudna akademija

Seminar je održan 14. juna 2019. u Prekršajnom apelacionom sudu u Beogradu za sudije i sudijske pomoćnike prekršajnih sudova sa područja beogradske apelacije.

Obukom su obuhvaćene sledeće teme:

  • Кompetencije za prepoznavanje i rešavanje etičkih dilema u praksi
  • Primena etičkog kodeksa u rešavanju etičkih dilema
  • Prevencija i rešavanje rizičnih situacija za nastanak korupcije
  • Кorupcija i antikorupcijske alatke
  • Odgovornost za etičko postupanje

Predavači na ovoj obuci su bile ekspertkinje za oblast etike; Mirjana Golubović iz Pravosudne akademije i Tamara Tomašević iz tima projekta „Prevencija u borbi protiv korupcije“.

<