<

Raspored obuka Pravosudne akademije za period 10.6. - 16.6.2019.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd, Niš, Novi Sad, Užice

Raspored obuka u organizaciji Pravosudne akademije za period 10.6. - 16.6.2019. godine

 
Raspored obuka u organizaciji Pravosudne akademije za period 10.6. - 16.6.2019. godine
Raspored obuka u organizaciji Pravosudne akademije za period 10.6. - 16.6.2019. godine
 

,,Uviđaj u saobraćajnim nezgodama’’ – prekršajno pravo
Užice 10.06.2019. godine - Viši sud (seminar - 2 dana)

,,Uviđaj kao dokazna radnja’’ – krivično pravo
Niš 11.06.2019. godine - Hotel ,,Tami Residence’’ (seminar - 1 dan)

,,Ekološko pravo EU’’ – pravo Evropske unije
Beograd 12.06.2019. godine - Pravosudna akademija (seminar - 2 dana)

,,Zaštita podataka o ličnosti’’ – ljudska prava
Novi Sad 13.06.2019. godine - Apelacioni sud (seminar - 1 dan)

,,Primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici’’ – krivično pravo
Niš 14.06.2019. godine - Pravosudna akademija (seminar - 1 dan)

,,Zaštita podataka o ličnosti’’ – ljudska prava
Novi Sad 14.06.2019. godine - Apelacioni sud (seminar - 1 dan)

,,Profesionalna etika u prevenciji i borbi protiv korupcije’’ – posebna znanja u veštine
Beograd 14.06.2019. godine - Prekršajni apelacioni sud (radionica - 1 dan)

<