<

Okrugli sto o radnom tekstu Strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine u Novom Sadu

Autor: Ministarstvo pravde
Lokacija: Novi Sad

Drugi okrugli sto, u okviru konsultativnog procesa o radnom tekstu Strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine, održan je danas u Novom Sadu, a predstavnici radne grupe istakli su da su ključne reforme pravosuđa sprovedene i da se sada radi na unapređenju sistema, u cilju ostvarenja veće efikasnosti.


Okrugli sto o radnom tekstu Strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine u Novom Sadu
Okrugli sto o radnom tekstu Strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine u Novom Sadu - Izvor: Ministarstvo pravde

Državni sekretar Ministarstva pravde Mirko Čikiriz naglasio je da je Strategija veoma bitna za funkcionisanje pravosudnog sistema u našoj zemlji, te da se, pored nosilaca pravosudnih funkcija, na koje se direktno odnosi, tiče i građana, sa krajnjim ciljem potpune vladavine prava i unapređenja zakonitosti, odgovornosti, efikasnosti pravosuđa.

Zamenik direktora Pravosudne akademije Majda Kršikapa, kao najznačajnije u Strategiji razvoja pravosuđa, istakla je jačanje kapaciteta pravosuđa. „To podrazumeva jačanje – institucionalnog, ljudskog, materijalnog, finansijskog kapaciteta pravosuđa. Definisali smo viziju razvoja, tako da vidimo, kada završimo sve aktivnosti, u budućnosti jedno moderno i efikasno pravosuđe“, rekla je Kršikapa.

Zamenica direktora Prvosudne akademije Majda Kršikapa za Novosadsku TV o Strategiji razvoja pravosuđa - Izvor: YouTube kanal Novosadske TV

Zamenik direktora USAID-ovog projekta „Vladavina prava“Dragana Lukić, čiji projekat podržava izradu strategije i održavanje javnih rasprava, istakla je da se sada može primetiti da su ključne reforme pravosuđa „iza nas“ i da se sada radi na unapređenju sistema, kako bi se ostvarila veća efikasnost.

Da je Srbija ostvarila značajan napredak, istakla je Lukić, pokazuje i analiza koju je komisija za sprovođenje strategije početkom novembra usvojila.

Okrugli sto o radnom tekstu Strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine u Novom Sadu - Izvor: Ministarstvo pravde
Okrugli sto o radnom tekstu Strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine u Novom Sadu - Izvor: Ministarstvo pravde

Predsednik Apelacionog suda u Novom Sadu Darko Tadić rekao je da je od prethodne strategije napravljen veoma dobar pomak, kako u ukupnom broju rešenih predmeta, tako i u ukupnom broju rešenih starih predmeta, što se, kako je naglasio, može videti iz godišnjeg izveštaja Vrhovnog kasacionog suda o radu sudova, te da veruje da će nova strategija doprineti da rezultati budu još bolji.

Konsultativni proces o radnom tekstu Strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine organizuje Ministarstvo pravde uz podršku USAID-ovog projekta „Vladavina prava“. Okrugli stolovi održani su u Kragujevcu i Novom Sadu, a naredni će biti organizovani u Nišu i Beogradu.

<