<

Potpisan Protokol o saradnji u primeni medijacije između Višeg i Osnovnog suda u Nišu i Advokatske komore Niš

Protokol o saradnji u primeni medijacije između Višeg i Osnovnog suda u Nišu i Advokatske komore Niš, potpisan je danas u prisustvu ministarke pravde Nele Kuburović.


 
Potpisan protokol o saradnji u primeni medijacije između Višeg i Osnovnog suda u Nišu i Advokatske komore Niš - Izvor: Ministarstvo pravde
 
Kako je tom prilikom istakla ministarka, veća primena medijacije znači smanjenje broja predmeta u sudovima, smanjenje priliva, te rasterećenje sudova, kako bi se svi resursi usmerili na predmete koji nisu medijabilni.

„Jedan od strateških ciljeva Ministarstva pravde jeste unapređenje alternativnog načina rešavanja sporova. Da je medijacija značajna, govori i činjenica da je Ministarstvo pravde do sada registrovalo više od 950 posrednika i najveći broj njih upravo dolazi iz redova advokature“, rekla je Kuburović i istakla da je danas potpisani protokol treba da unapredi medijaciju u Osnovnom i Višem sudu u Nišu.

Кубуровић је похвалила Основни и Виши суд у Нишу који су први проактивно кренули у промовисање медијације, потписали протоколе и са комуналним предузећима и дали добар пример осталим судовима широм Србије на кој начин медијација може да се примени.

„Ovde smo imali i prvi slučaj rešavanja radnog spora putem medijacije, tako da to pokazuje da medijacija može biti i te kako uspešna, smanjuje sudske troškove, mnogo je jeftinija od sudskog postupka, tako da svi treba da učinimo napore da promovišemo medijaciju i stranke uputimo na posrednike, a da izbegnu podnošenje tužbu sudu“, naglasila je ministarka Kuburović.

Ministarka je podsetila da je Ministarstvo pravde decembra 2018. godine formiralo Radnu grupu za izmene i dopune Zakona o posredovanju u rešavanju sporova, u cilju pronalaženja odgavarajućih mehanizama kako bi uspostavio efikasan i održiv sistem rešavanja sporova putem medijacije, uz približavanje evropskim i međunarodnim standardima.

Takođe, Kuburović je dodala da je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama kojim se stranke podstiču da svoje sporove reše mirnim putem, medijacijom ili na drugi sporazuman način stupio na snagu 1. januara 2019. godine, kojim se naplata sudske takse odlaže, kako bi se strankama ostavila mogućnost da i po pokretanju sudskog postupka još jednom dodatno razmotre mirno rešenje nastalog spora. Ukoliko stranke do zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu reše spor medijacijom, sudskim poravnanjem, priznanjem ili odricanjem od tužbenog zahteva, oslobađaju se od plaćanja svih sudskih taksi.

Protokol o saradnji u primeni medijacije potpisali su predsednik Osnovnog suda u Nišu Goran Spasić, predsednik Višeg suda u Nišu Zoran Krstić, kao i predsednik Advokatske komore Niš Gordan Pantić.

<