<

Profesionalna etika u prevenciji i borbi protiv korupcije - tužioci i tužilački pomoćnici

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Novi Sad

U Novom Sadu je 21. maja 2019. organizovan seminar na temu „profesionalna etika u prevenciji i borbi protiv korupcije“.


 
Profesionalna etika u prevenciji i borbi protiv korupcije - tužioci i tužilački pomoćnici - Izvor: Pravosudna akademija

Seminar je organizovala Pravosudna akademija u saradnji sa Ministarstvom pravde i timom projekta „Prevencija u borbi protiv korupcije“ koji finansira kancelarija EU u Srbiji.

Seminar je ovom prilikom organizovan za tužioce i tužilačke pomoćnike sa područja novosadske apelacije.

Obukom su obuhvaćene sledeće teme:

  • Кompetencije za prepoznavanje i rešavanje etičkih dilema u praksi
  • Primena etičkog kodeksa u rešavanju etičkih dilema
  • Prevencija i rešavanje rizičnih situacija za nastanak korupcije
  • Кorupcija i antikorupcijske alatke
  • Odgovornost za etičko postupanje

Predavači na ovoj obuci su bile eksperti za oblast etike Mirjana Golubović iz Pravosudne akademije i Tamara Tomašević ispred projekta „Prevencija u borbi protiv korupcije“.

<