<

Obuka srpskog pravosuđa o materijalno-pravnim pitanjima iz oblasti prava konkurencije
Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Niš

Pravosudna akademija je u saradnji sa Кomisijom za zaštitu prava konkurencije, kroz Tvining projekat „Dalji razvoj zaštite konkurencije u Srbiji" u periodu od 22. do 24. februara 2021. godine u prostorijama Pravosudne akademije u Nišu organizovala trodnevni seminar pod nazivom “Obuka srpskog pravosuđa o materijalno-pravnim pitanjima iz oblasti prava konkurencije”.

Opširnije

Zum sastanak na temu prezentacije priručnika ”Primena alternativnih sankcija u pravnom sistemu Republike Srbije“
Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Novi Sad

Pravosudna akademija i CILC -NIZOZEMSКA- donator MATRA su dana 17.02.2021. godine organizovali Zum sastanak na temu prezentacije priručnika za obuku ”Primena alternativnih sankcija u pravnom sistemu Republike Srbije“ čiji su autori: Ivana Milovanović, Olga Tešović i Ben Zengerink.

Opširnije

Obuka srpskog pravosuđa o materijalno-pravnim pitanjima iz oblasti prava konkurencije
Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Novi Sad

Pravosudna akademija je u saradnji sa Кomisijom za zaštitu prava konkurencije, kroz Tvining projekat „Dalji razvoj zaštite konkurencije u Srbiji" u periodu od 10. do 12. februara 2021. godine u sali Apelacionog suda u Novom Sadu organizovala seminar pod nazivom “Obuka srpskog pravosuđa o materijalno-pravnim pitanjima iz oblasti prava konkurencije”.

Opširnije

Obuka srpskog pravosuđa o materijalno-pravnim pitanjima iz oblasti prava konkurencije
Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Pravosudna akademija je u saradnji sa Кomisijom za zaštitu prava konkurencije, kroz Tvining projekat „Dalji razvoj zaštite konkurencije u Srbiji" u periodu od 08. do 10. februara 2021. godine u prostorijama Pravosudne akademije u Beogradu organizovala seminar pod nazivom “Obuka srpskog pravosuđa o materijalno-pravnim pitanjima iz oblasti prava konkurencije”.

Opširnije

Obuka srpskog pravosuđa o materijalno-pravnim pitanjima iz oblasti prava konkurencije
Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Pravosudna akademija je u saradnji sa Кomisijom za zaštitu prava konkurencije, kroz Tvining projekat „Dalji razvoj zaštite konkurencije u Srbiji" u periodu od 01. do 05. februara 2021. godine u prostorijama Pravosudne akademije u Beogradu organizovala seminar pod nazivom “Obuka srpskog pravosuđa o materijalno-pravnim pitanjima iz oblasti prava konkurencije”.

Opširnije

Trening trenera „Zaštita i bezbednost novinara“

Zaštita i bezbednost novinara

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Pravosudna akademija i njeni partneri sa zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope "Sloboda izražavanja i sloboda medija u Srbiji (JUFREX 2)" su u 2021. godini nastavili sa organizovanjem onlajn obuka i promovisanjem standarda za zaštitu slobode izražavanja i slobode medija na nacionalnom nivou. Od 27. do 29. januara 2021. godine održan je trening trenera na temu „Zaštita i bezbednost novinara“.

Opširnije

<