<

Analiza propisa u oblasti javnih nabavki i privatizacija, oduzete imovine proistekle iz krivičnog dela i odgovornosti pravnih lica za krivična dela u borbi protiv korupcije
Autor: Pravosudna akademija

Projekat EU „Prevencija i borba protiv korupcije“ (IPA 2013) i Pravosudna akademija organizuju onlajn prezentaciju analiza propisa u oblasti javnih nabavki i privatizacija, oduzete imovine proistekle iz krivičnog dela i odgovornosti pravnih lica za krivična dela u borbi protiv korupcije.

Opširnije

Priprema priručnika i specijalizovanih obuka u oblasti prava deteta u građanskim postupcima
Autor: Pravosudna akademija

Vodeći se principom najboljeg interesa deteta, unapređenjem položaja prava deteta u parničnom postupku i zalaganjem za poštovanje i punu primenu standarda UN, SE i EU u oblasti prava deteta, neophodno je da nosioci sudijske funkcije razumeju koncept prava deteta, da ga integrišu u svoj rad i da budu senzibilisani za kreiranje, realizaciju, praćenje i evaluaciju politika za decu i po meri deteta. U tom kontekstu, Pravosudna akademija je u saradnji sa organizacijom UNICEF započela realizaciju projekta pod nazivom „Unapređenje prava deteta u građanskim sudskim postupcima kroz jačanje kapaciteta sudija i stručnjaka za socijalnu zaštitu“.

Opširnije

Pripreme za finale THEMIS takmičenja pravosudnih akademija Evrope
Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Brankica Todorović, Katarina Simin i Milica Mihić, korisnice početne obuke devete generacije Pravosudne akdemije, predvođene mentorkom, sudijom Vrhovnog kasacionog suda, Biljanom Sinanović, predstavljaće Srbiju u finalu THEMIS takmičenja, koje će se ove godine održati od 7-9 decembra, u online formatu, zbog panedmije COVID-19.

Opširnije

Pravo na pristup pravdi u Srbiji za vreme korona virusa
Autor: Pravosudna akademija

Polaznice obuke Pravosudne akademije Brankica Todorović, Кatarina Simin i Milica Mihić napisale su članak na temu: "Pravo na pristup pravdi u Srbiji za vreme korona virusa", koji je objavljen na UNODC veb-sajtu. Podsećamo, Brankica Todorović, Кatarina Simin i Milica Mihić, predvođene mentorkom Mirjanom Golubović i sudijom Mirjanom Ilić, osvojile su drugo mesto u polufinalnoj grupi posvećenoj temi „Sudijska etika i profesionalno ponašanje“ u okviru THEMIS 2020 takmičenja koje organizuje Evropska mreža za edukaciju sudija (EJTN). Osvajanjem drugog mesta u svojoj grupi, srpski tim ušao je u finale THEMIS 2020 takmičenja koje će se održati u onlajn formi početkom decembra 2020. godine.

Opširnije

Uviđaj u ekološkim stvarima - opasni otpad i pružanje profesionalnih informacija medijima vezano za ekološke predmete
Autor: Pravosudna akademija

Pravosudna akademija je, u saradnji sa Misijom OEBS-a, 23. novembra 2020. godine od 10:00 časova, održala onlajn obuku na temu "Uviđaj u ekološkim stvarima - opasan otpad i pružanje profesionalnih informacija medijima vezano za ekološke predmete". Obuka je održana putem Zum platforme.

Opširnije

Evropska mreža za edukaciju sudija (EJTN) - vebinari
Autor: Pravosudna akademija

Evropska mreža za edukaciju sudija (EJTN) je pokrenula novu seriju vebinara u formatu: 1 tema, 1 stručnjak, 1 sat. Vebinari će obuhvatiti teme iz oblasti građanskog prava, krivičnog prava i ljudskih prava i osnovnih sloboda, a održaće se 19. novembra, 3. decembra i 17. decembra 2020. godine. 

Opširnije

Upravljanje predmetima i rad Info-službi za alternativno rešavanje sporova u sudovima
Autor: Pravosudna akademija

Projekat “EU za Srbiju - podrška Vrhovnom kasacionom sudu” u saradnji sa Pravosudnom akademijom organizovao je nekoliko seminara za sudije i administrativno osoblje u sudovima za upravljanje predmetima i rad Info-službi za alternativno rešavanje sporova u sudovima. Seminari su organizovani preko Zum aplikacije.

Opširnije

Pravosudna akademija na onlajn konferenciji Dani prava jugoistočne Evrope (SEELD 2.0)
Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić učestvovao je na onlajn konferenciji Dani prava jugoistočne Evrope (SEELD 2.0), koja se ove godine održava od 9. do 11. novembra na КUDO platformi. Panel Pravosudne akademije održan je u utorak 10. novembra, a u fokusu su bile teme Transparentnost procesa upisa i edukacije budućih sudija i tužilacaPrezentacija baze podataka o sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava. Moderator panela bila je Biljana Brajtvajt, program menadžerka za Zapadni Balkan AIRE centra.

Opširnije

<