Opšti upravni postupak – Upoznavanje sa odredbama novog ZUP-a

Правосудна академија је у Новом Саду, 25. фебруара 2019. године у Апелационом суду, организовала обуку под називом „Општи управни поступак – Упознавање са одредбама новог ЗУП-а“.

 
Општи управни поступак – Упознавање са одредбама новог ЗУП-а - Извор: Правосудна академија
Обука је организована за aкaдeмцe са територије новосадске апелације по следећем распореду и темама:
  • Уводно излагање
  • Основна начела управног поступка, управно поступање и основна правила управног поступка
  • Првостепени поступак - решење, закључак и правна средства
  • Посебни случајеви уклањања и мењања решења
  • Управно извршење, спровођење закона, прелазне и завршне одредбе
  • Дискусија

Предавачи на овој обуци су били Сања Вујачић шеф одсека за Управно право Правосудне академије и др Зоран Лончар ванредни професор Правног факултета Униврзитета у Новом Саду.