Obuka za tužioce i zamenike tužilaca - Profesionalna etika u prevenciji i borbi protiv korupcije

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Niš

Više o sadržaju istoimene obuke saznajte u vesti o obuci koja je u Nišu održana i 28.05.2019. godine koja je tada bila namenjena sudijama sa teritorije niške apelacije - link: https://www.pars.rs/sr/aktuelno/aktuelno/1134-ni-profesionalna-etika-u-prevenciji-i-borbi-protiv-korupcije


 

Obuka za tužioce i zamenike tužilaca - Profesionalna etika u prevenciji i borbi protiv korupcije - Izvor: Pravosudna akademija