Prijemni ispit za sudijske pripravnike


Ministarstvo pravde Republike Srbije je 15. Decembra 2017. Godine u „Službenom glasniku RS“, broj 112/17 oglasilo javni konkurs za popunjavanje radnih mesta sudijskih i tužilačkih pripravnika.

Ovim javnim konkursom, obuhvaćeni su sudovi i tužilaštva širom Republike Srbije koji primaju pripravnike uključujući i broj raspoloživih slobodnih mesta po svakom od sudova odnosno tužilaštava.

Na osnovu člana 8 „Pravilnika o postupku prijema sudijskih pripravnika“, kao i „Pravilnika o postupku prijema tužilačkih pripravnika“ (Sl.glasnik br 92/2017), donetih 12. Oktobra 2017 godine, prijemne ispite sprovodi Pravosudna akademija, a u skladu sa Programom prijemnog ispita za sudijske i tužilačke pripravnike koji je doneo Upravni odbor Pravosudne akademije  dana 8.11.2017. godine

Pravosudna akademija će ubuduće, na ovoj strani sajta, postavljati sve informacije, vesti, potrebna dokumenta i sl. kako bi sudovi, tužilaštva i kandidati koji će konkurisati za polaganje ispita, imali sve potrebne, blagovremene i validne informacije vezane za polaganje najavljenih ispita!

Kontakt adresa namenjena komunikaciji sa sudovima:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 


RANG LISTA KANDIDATA ZA SUDIJSKE PRIPRAVNIKE objavljena dana 25.06.2018.

U skladu sa članom 16. Pravilnika o postupku prijema sudijskih pripravnika ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017) dostavljene su rang liste kandidata prema uspehu na prijemnom ispitu koje su prosleđene nadležnim sudovima na dan 25.06.2018.

RANG LISTA KANDIDATA ZA SUDIJSKE PRIPRAVNIKE


UVID U TEST I PRIGOVOR NA BROJ BODOVA

Kandidat, ima pravo uvida u svoj test. Uvid u test moguće je ostvariti na dva načina:

  • Ličnim dolaskom u Pravosudnu akademiju, na adresi Terazije br. 41, Beograd (u vremenskom roku svakog radnog dana od 09:00 do 15:00 časova), ili
  • Slanjem skeniranog testa kandidatu

Kandidat može zahtevati da mu se test dostavi elektronskom poštom. Kandidat je dužan da u zahtevu za dostavljanje testa skenira potvrdu o predaji testa.

Zahtev se upućuje na adresu elektronske pošte Akademije i to:
za kandidate koji su polagali ispit za sudijske pripravnike na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Obrazac za prigovor možete preuzeti OVDE


POLAGANjE PRIJEMNOG ISPITA ZA SUDIJSKE PRIPRAVNIKE - OBAVEŠTENjA ZA KANDIDATE

Poštovani kandidati,

Nakon prikupljanja, obrade i korekcije svih podataka koje ste ostavili u sudovima prilikom prijave na konkurs koje je oglasilo Ministarstvo pravde JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNIH MESTA SUDIJSKIH PRIPRAVNIKA („Službeni glasnik RS”, broj 112/17 od 15.12.2017. godine).

Pravosudna akademija je utvrdila: 
Ispit za SUDIJSKE PRIPRAVNIKE biće održan 05.06.2018. godine
sa početkom održavanja ispita u 11.00 časova

Kandidati su dužni da, radi utvrđivanja identiteta, budu ispred prostorije u kojoj se polaže ispit, najmanje 45 minuta pre početka održavanja ispita. Kandidati su dužni da sa sobom ponesu javnu ispravu sa fotografijom, radi utvrđivanja identiteta. Nakon izvršene identifikacije, kandidat dobija identifikacioni obrazac.

Liste kandidata, koji su aplicirali za mesto „sudijski pripravnik“ možete pogledati na linkovima definisanim ispod mesta polaganja:

Mesto polaganja Beograd – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67
Mesto polaganja Kragujevac – Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Jovana Cvijića 1
Mesto polaganja Niš – Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Trg kralja Aleksandra 11
Mesto polaganja Novi Sad – Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 1

Molimo Vas da pažljivo pogledate liste kreirane po Vašim iskazanim željama o mestu polaganja ispita. Važno je da pronađete svoje ime, srednje ime i prezime, odabrano mesto polaganja ispita i spisak sudova gde ste aplicirali, te da proverite sve navedene podatke o sebi koji su objavljeni kao javno dostupni.

Ovo je neophodno, kako bismo bili sigurni da su podaci uneti u bazu podataka Pravosudne akademije ispravni i kreirali personalizovane ispitne prijave.

Ukoliko kandidat uoči nedostatak ili neispravnost u podacima, potrebno je da o tome obavesti Pravosudnu akademiju putem elektronske pošte, na adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Liste kandidata prema izabranom mestu polaganja:


Svi kanidati će prilikom testiranja, pored testa, dobiti i UPUTSTVO ZA KANDIDATE KOJI POLAŽU PRIJEMNI ISPIT ZA SUDIJSKE PRIPRAVNIKE


DODATNA OBJAŠNjENjA ZA KANIDATE KOJI POLAŽU PRIJEMNI ISPIT ZA SUDIJSKE PRIPRAVNIKE

Zbog velikog interesovanja nakon objavljenog JAVNOG KONKURSA ZA POPUNjAVANjE RADNIH MESTA SUDIJSKIH PRIPRAVNIKA i objavljenog JAVNOG KONKURSA ZA POPUNjAVANjE RADNIH MESTA TUŽILAČKIH PRIPRAVNIKA, obratilo nam se mnoštvo kandidata sa raznim pitanjima.

Ovim putem, želimo da odgovorimo na nekoliko najčešće postavljenih pitanja, kako bismo što je moguće preciznije dali odgovore i smanjili nedoumicu zainteresovanih kandidata.

Takođe, treba naglasiti da, prema donetim pravilnicima, Pravosudna akademija je u obavezi da organizuj prijemni ispit.

1. Tabele koje kandidati mogu videti na našem sajtu, namenjene su sudovima i tužilaštvima kao forma unosa potrebnih podataka Pravosudnoj akademiji o kandidatima, a za potrebe kvalitetnog i uspešnog evidentiranja kandidata u cilju efikasnog sprovođenja testa.

2. Kandidati NE šalju Pravosudnoj akademiji prijave, dokumenta i sl. niti apliciraju za polaganje ispita preko Pravosudne akademije. Kandidati podnose prijave, i sva potrebna dokumenta isključivo sudovima i/ili tužilaštvima koja se nalaze na spisku oglašenih JAVNIH KONKURSA.

3. Kandidati NE šalju Pravosudnoj akademiji prosečnu ocenu na osnovnim studijama, već u sklopu prijave i potrebnih dokumenata tu informaciju prezentuju sudovima i/ili tužilaštvima.

4.Pravosudna akademija nije propisala nikakvu zvaničnu prijavnu formu namenjenu kandidatima – Tačka 2. Takođe, Pravosudna akademija ne pribavlja nikakve dokaze o validnosti dokumentacije kandidata, jer je to u nadležnosti sudova odnosno tužilaštva. Sve informacije, potrebne Pravosudnoj akademiji, dostaviće sudovi i tužilaštva po završetku konkursa, kod kojih su kandidati aplicirali.

5. Pravosudna akademija ne odlučuje o mogućnostima dodatnih bodova po bilo kom osnovu, što je definisano Zakonom i pravilnicima koje je donelo Ministarstvo, gde je između ostalog jasno i nedvosmisleno definisan način bodovanja i ocenjivanja kandidata.

6. Potrebni detalji oko konkurisanja nalaze se na sajtu Ministarstva Pravde https://www.mpravde.gov.rs/vest/17516/javni-konkurs-za-popunjavanje-radnih-mesta-sudijskih-i-tuzilackih-pripravnika-.php

Kandidati MOGU konkurisati i za MESTO SUDIJSKOG i za MESTO TUŽILAČKOG PRIPRAVNIKA, s tim, da su dužni da svakom sudu i/ili tužilaštvu naznače u kojim su sve sudovima/ tužilaštvima aplicirali za radno mesto pripravnika. Ukoliko konkurišu i za tužilaštvo i za sud u tom slučaju polažu test i za sud i za tužilaštvo.

Datum održavanja prijemnog ispita BIĆE JAVNO OBJAVLjENI NA STRANI SAJTA PRAVOSUDNE AKADEMIJE, rezervisanoj upravo za potrebe informisanja kandidata i održavanje navedenih ispita.

VAŽNA NAPOMENA: 
Pravosudna akademija NE OBJAVLjUJE, niti će objavljivati, bilo kakve zvanične informacije, posebno o navedenim ispitima, PREKO DRUŠTVENIH MREŽA!

Molimo vas, da sve informacije do kojih dođete na ovaj način, najpre proverite na našem sajtu