Competitions in 2019. year

  

Конкурс за пријем корисника почетне обуке Правосудне академије [Затворен]

Пријем X генерације корисника почетне обуке

Конкурс за пријем IX генерације корисника почетне обуке Правосудне академије, објављен у Службеном гласнику број 72 од 28. септембра 2019. године

Пријава

Одлука Високог савета судства

Одлука Државног већа тужилаца


Конкурси за попуњавање слободних радних места у Правосудној Академији

Тренутно нема отворених конкурса за попуњавање слободних радних места у Правосудној академији


Конкурс Министарства правде за попуњавање места судијских и тужилачких приправника [Затворен]

Јавни конкурс за попуњавање радних места судијских приправника
(„Службени гласник РС”, број 112/17 од 15.12.2017. године)

Јавни конкурс за попуњавање радних места тужилачких приправника
(„Службени гласник РС”, број 112/17 од 15.12.2017. године)