U okviru projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ u hotelu „Slatina“ u Vrnjačkoj Banji 07-08. marta 2019. se organizuje dvovnevna radionica na temu Primena Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije – aktuelna pitanja.
 
 
 
Radionica o primeni Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije - Izvor: Pravosudna akademija
Pomenuti projekat je finansiran iz pretpristupnih fondova IPA 2013 programa EU za Srbiju.
Radionica se realizuje u saradnji sa Ministarstvom pravde i Republičkim javnim tužilaštvom.
Obuka je namenjena sudijama Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije pri višim sudovima u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Кraljevu.
Cilj radionice je da sudije razmene dosadašnja iskustva i razgovaraju o aktuelnim temama:
  • Ispitivanje optužnih akata
  • Pitanje dekriminalizacije krivičnog dela „Zloupotreba u privredi“
  • Ocena posrednih dokaza i ujednačavanje prakse
  • Uloga finansijskih forenzičara
Author: Judicial Academy
Location: Vrnjačka Banja

On 7-8 March 2019, in Slatina Hotel in Vrnjačka Banja, within the „Prevention and Fight against Corruption“ project, a two-day workshop was organized on the topic: Application of the Law on Organization and Jurisdiction of Government Authorities in Suppression of Organized Crime, Terrorism and Corruption – topical issues.

Author: Judicial Academy
Location: Vrnjačka Banja
On 7-8 March 2019, in Slatina Hotel in Vrnjačka Banja, within the „Prevention and Fight against Corruption“ project, a two-day workshop was organized on the topic: Application of the Law on Organization and Jurisdiction of Government Authorities in Suppression of Organized Crime, Terrorism and Corruption – topical issues.
 
 
 
Workshop on the application of the Law on Organization and Jurisdiction of Government Authorities in Suppression of Organized Crime, Terrorism and Corruption - Izvor: Pravosudna akademija
The above mentioned project is financed from the IPA 2013 pre-accession funds of the EU programme for Serbia.
The workshop is held in cooperation with the Ministry of Justice and the Republic Public Prosecutor's Office.
The training is intended for the judges of the Special Departments for Suppression of Corruption in the high courts in Belgrade, Niš, Novi Sad, and Kraljevo.
The aim of the workshop is to allow the judges to exchange their so far experiences and to discuss topical issues:
  • Examination of indictment acts
  • The issue of decriminalization of the criminal offence „Abuse in economy“
  • Evaluation of indirect evidence and standardization of practice
  • The role of financial forensic specialists