Autor: Ministarstvo unutrašnjih poslova
Lokacija: Beograd

Centar za policijsku obuku, Sektora za ljudske resurse Ministarstva unutrašnjih poslova, primio je od CEPOL-a (EU agencije za obuku organa za sprovođenje zakona) poziv za učešće predstavnika organa za sprovođenje zakona na onlajn vebinarima:

Autor: Ministarstvo unutrašnjih poslova
Lokacija: Beograd

Centar za policijsku obuku, Sektora za ljudske resurse Ministarstva unutrašnjih poslova, primio je od CEPOL-a (EU agencije za obuku organa za sprovođenje zakona) poziv za učešće predstavnika organa za sprovođenje zakona na onlajn webinaru.