USAID

УСАИД - Мисија у Србији

УСАИД је америчка агенција за међународни развој, а њена Мисија у Србији кроз своје програме помаже напоре у спровођењу реформи на путу Србије ка придружењу ЕУ. 

УСАИД помаже Србији да своје институције ојача и учини их одговорнијим према грађанима. Активности УСАИД-а доприносе јачању владавине права кроз унапређење независности, ефикасности и професионалности правосуђа.Мисија УСАИД-а у Србији је кроз своје програме помогла да судови постану транспарентнији и ефикаснији, помогла је изградњу капацитета кључних правосудних институција како би више одговарале на потребе грађана.

УСАИД је кроз своје пројекте допринео изградњи стратешког плана за даљи институционални развој Правосудне академије, као и за утврђивање критеријума за радноангажовање тренера и ментора, како би се са сигурношћу обезбедио висок квалитет инструктора.Пројекти УСАИД-а су помогли израду електронске платформе за обуку запослених управосуђу (е-Академија), као и јачање административних капацитета Академије како би могла да пружи бољу подршку обуци носиоцима правосудних функција.

Уз подршку УСАИД-а почеле су са радом две регионалне канцеларије, одељења Правосудне академије у Новом Саду и Крагујевцу.

Important linksDecember 13, 2017 Judicial Academy and the US Agency for International Development (USAID),  ceremoniously marked the achievements and closure of the project of support to the Judicial Academy, which lasted two and a half years, worth $ 500,000.